English
 
به انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود

آدرس: شهرستان جلفا، ورودی شهید فلاحی، درب خروج گمرک جلفا.


تلفن: 42022531، 42022753 و 42022754 (041) نمابر: 42022757 (041) کدپستی: 5441733571

شماره تماس شعبه نوردوز: 42019168 (041)


پایگاه اینترنتی: jolfa.pwcs.co.ir پست الکترونیک:  jolfa@pwcs.co.ir